top of page

Vår Historie

Seterdrift gjennom tidene

i starten av 1900-tallet var det å ta med seg dyra på fjellbeite under sommerstid en viktig del av norsk landbruk. Seterdriften var en helt naturlig del av jordbruket Ruststugusetra har vært i drift siden 1850, hvor familien Ruststuen har drevet med tradisjonell seterdrift gjennom mange generasjoner. 

Den første generasjonen

Når Pauline og Hans Ruststuen overtok setra var det naturlig for jentene å ta med seg budskapen til fjells. 

Her levde de det herlige seterlivet under sommerhalvåret. 

Ruststugusetra hadde på denne tiden sitt eget ysteri og laget all ost til seg selv.

På 60-tallet ble de vanskelig å få med seg de unge jentene til fjells, og leve det tradisjonelle seterlivet, dette på grunn av TVn s intog og storbyen som fristet.

 

Se oppslag hvor Pauline etterlyser den yngre generasjonen i fjellet. 

Andre generasjonen

Etter at Målfrid og Helge Ruststuen overtok gården Rustugu i Kvam og setra på Kvamsfjellet, hadde de en drøm om en gang å starte turisme på fjellet.

Målfrid sin store interesse for baking og Helge sitt sosiale og humoristiske sinn ble grunnstenen i bedriften.

De jobbet hardt og restaurerte og bygget opp en turistbedrift der de drev med salg av bakervarer, scootertransport, hyttetjenester og nøkkeloppbevaring

Det gamle bakerhuset ble etter hvert restaurert og Rustugusetra er nå godt kjent for sine nydelige brød, wienerbrød og stomp, og ikke minst så ble Rustugusetra en kjær sosial møteplass for fjellfolket.

Tredje generasjon

Når tredje generasjonen tok over, ønsket Hans-Petter og Kristin å vidreutvikle bedriften. De tok sats og bygget dagligvarebutikk og nytt bakeri med storkjøkken og mulighet for matservering. De fortsatte med brøyting, scootertransport, hytteettersyn og nøkkeloppbevaring

Dagens drift

I dag drives setra med 11 ansatte, i tillegg til innleid arbeidskraft i høysesong. Butikken er åpen store deler av året og hyttetjenester utføres på beste måte. 

001 .jpg
bottom of page